Atogofion Mission

 

Image of Mission Gallery

Beth yw eich atgofion o Oriel Mission yn Ardal Forol Abertawe, hen Weithdy Celfyddydau Abertawe ac Eglwys San Nicolas gynt?

Rydym am greu archif hanes ein hadeilad ar-lein, ac mae angen eich help arnom ni!

Ychydig amdanom ni: 

Mae Oriel Mission yn un o’r llefydd mwyaf ysbrydoledig yng Nghymru am Gelfyddydau cyfoes, adeilad rhestredig Gradd II sydd yn wagle unigryw ac yn bensaernïol brydferth.

Ein Llinell Amser:

1868 - Eglwys San Nicolas gynt, Cenhadaeth Forwyr anenwadol a adeiladwyd gan Benjamin Bucknall.

1977 - Daeth yn ‘Weithdy Celfyddydau Abertawe’, corff gwirfoddol o artistiaid, wedi ei sefydlu gan artistiaid. Agorodd fel Oriel Gelf i’r cyhoedd, gan gynnwys lle i arddangos ac ar gyfer gweithdai. Cafodd ei redeg gan wirfoddolwyr fel rhan o Gymdeithas yr Artistiaid a Dylunwyr.

1998 - Cafodd yr enw Oriel Mission ei fabwysiadu.

2003 - Daeth yn gleient refeniw i Gyngor Celfyddydau Cymru. 

 


  

Anfonwch eich storiâu, atgofion, delweddau i:

Lucy Howson | gallery@missiongallery.co.uk

(Hoffwn dderbyn delweddau gennych chi, sydd wedi eu dyddio lle bosib. Hoffwn rannu delweddau ac ysgrifen yn gyhoeddus ar ein harchif ar-lein)

Llwybrau | Pathways

Llwybrau | PathwaysCyn-fyfyrwyr Criw Celf

25 Mehefin - 09 Gorffennaf 2022

Mwy
Ar y wal | Off the wall

Ar y wal | Off the wallSahar Saki a Sue Williams

16 Gorffennaf - 13 Awst 2022

Mwy