Ymuno â'n rhestr postio

Yr Oriel

  • Header image

Deep SpoilsClaire Barclay

24 Mawrth - 02 Mehefin 2018

Mae’n bleser gan Oriel Mission gy wyno’r arddangosfa yma gan Claire Barclay, artist o’r Alban sydd yn adnabyddus am greu darnau sefydlog graddfa fawr, yn aml wedi’u creu ar sa e gan ymateb i’r gwagleoedd arddangos.

I’r arddangosfa yma, ei chyntaf yng Nghymru, bydd Barclay yn ail-ddychmygu ac addasu darnau sydd yn bodoli’n barod er mwyn iddynt gael bywyd arall mewn cyd-destun newydd. Mi fydd y ur au cer uniol a welir yn yr oriel yn adlewyrchu etifeddiaeth ddiwydiannol y ddinas ac ymgor ori tystiolaeth o’r ymdrech dynol, llafur a sgiliau a fydd wedi eu hatseinio yn y diwydiannau glo, copr a chrochenwaith lleol. Disgri agreu arddangosfeydd fel ‘seibiant mewn proses barhaol’, ac mae’r gwaith a ddengys yn Oriel Mission yn cysylltu ag yn datblygu ur au a grëwyd i wagleoedd eraill; y Tramway yng Nglasgow a Neuadd Kelvin yng Nglasgow Rhyngwladol. Darparir yr arddangosfa yma gy e croesawus i ail-ymweld ac archwilio’n bellach defnydd sylweddau ansefydlog, byrhoedlog, di anedig ac archwilio’r datgysylltiad rhwng gogoneddiad campau diwydiannol a natur grai fwyst laidd cynhyrchiad.

Mae gwaith Barclay yn cydosod gwagle’r oriel gyda’r bob dydd. Mae’r gwrthrychau a gynhyrchir wedi eu treiddio gyda nodweddion sydd yn gyfarwydd a rhyfedd. Gwraidd ei hymarfer yw proses a chre twaith, wedi ei leoli rhwng cre t llaw a chynhyrchu diwydiannol. Mae ei darnau sefydlog yn cynnwys amrywiaeth o ddefnyddiau sydd yn osgiladu rhwng y rhai sydd yn gysylltiedig gyda mecanwaith a’r rhai cartrefol: haearn, concrit wedi ei gastio, serameg, alwminiwm, rwber, cynfas a abrig printiedig.

Mae gan Claire ddiddordeb yn y ordd fod ystyr ynghlwm mewn deunyddiau a sylweddau a’r potensial o ddrama pan gai gwrthrychau a defnyddiau eu cyfuno, gwrthdaro a siarad gyda’i gilydd. Cyfeirir at y cor yn urf y gwaith gan gyfeirio at berthynas y cor dynol a’r lle gwaith diwydiannol, y cy wr segol o gryfder ac eiddilwch sydd yn tanlinellu cyfraniad dynol gyda gwaith llaw sgiliol yn enwedig. Awgrymir cyr y gweithwyr, hydwythder a breuder y cor trwy ddeunyddiau, tensiynau a ur au cer uniol.

Seliwyd Claire Barclay yng Nglasgow, lle derbyniodd M.A. o Ysgol Gelf Glasgow. Cynrychiolodd yr Alban yn y Venice Bienniale yn 2003 ac roedd yn ocws arddangosfa unigol ‘Half Light’, yn y Tate Prydain yn 2004. Yn ddiweddar, gwnaeth arddangosfa ‘Yield Point’ i’r Tramway, Glasgow. Arddangosfeydd unigol eraill yn cynnwys, Shadow Spans’, Oriel Whitechapel, Llundain ‘Shifting Ground’, Canolfan Gelfyddydau Camden, Llundain, ‘Openwide’, Oriel Fruitmarket, Caeredin a ‘Ideal Pursuits’, Celfyddydau Gyfoes Dundee. Mae ei gwaith mewn casgliadau cyhoeddus gan gynnwys Tate Modern; Moderna Museet yn Stockholm, Sweden; MUDAM, Luxembourg.


Cynrychiolir Claire Barclay gan Oriel Stephen Friedman, Llundain. 

Claire Barclay is represented by Stephen Friedman Gallery, London

 

Claire Barclay, Yield Point • 2017 Tramway, Glasgow • Photo by Keith Hunter 

 

 

Glasgow International 2016: 
http://glasgowinternational.org/events/claire-barclay-2016/ 

Tate Britain: 
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/art-now-claire-barclay-half-light 

Frieze: 
https://frieze.com/article/claire-barclay-0 

The Guardian: 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/sep/02/artist-week-claire-barclay


<< Yn ôl tudalen