Ymuno â'n rhestr postio

 

Dewch yn ffrind i Oriel Mission


 

Ffordd gwobrwyol o gyfrannu tuag at waith yr Oriel yw Ffrindiau Oriel Mission.

Mae yna groeso i unrhyw un sydd â diddordeb yng Nghelf a Dylunio Cyfoes ddod yn Ffrind. Gyda dros 80 o aelodau yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau cyson, mae’n ffordd da o gwrdd pobl newydd gyda’r un diddordebau. Gall Ffrindiau Oriel Mission fwynhau amrywiaeth o weithgareddau a cyfleoedd, yn sicr o ledaenu eich mwynhad o gelfyddyd gweledol a chymhwysol, tra’n cefnogi Oriel Mission!

 

 

Ymunwch am ffi flynyddol i fwynhau amrywiaeth o fuddion.


 

  • Gwahoddiadau i rhagarddangosfeydd a sgyrsiau artist
  • Gwybodaeth am brosiectau a digwyddiadau perthnasol
  • Disgownt o 10% ar bryniadau crefft yn y Lle Crefft
  • Gwahoddiadau cyfyngedig i ‘Gwrdda’r Artist’ a digwyddiadau stiwdio agored
  • Disgownt o 10% ar weithdai oedolion
  • Digwyddiadau cymdeithasol i Ffrindiau yn OrielMission
  • Cyfleoedd i ddod yn rhan o brosiectau a gweithgareddau Oriel Mission
  • Tripiau Celf ag ymweld ag arddangosfeydd

 

Aelodaeth Blynyddol.


 

£12 Unigolion 

£15 Partneri/Teuluoedd *

£10 Myfyrwyr/Hen-oed/Consesiwn *

(Couples must be at same address; Proof of eligibility for concessions must be provided at time of joining)

 

 

Cipolwg Preifat.


 

Os oes gennych ddiddordeb helpu yn ystod rhagarddangosfeydd, cysylltwch gyda’r oriel. Teimlwn ei fod yn bwysig i Ffrindiau fod yn rhan o rhagarddangosfeydd, nid dim ond i hysbysu manteision fod yn Ffrind i’r oriel, ond i gynorthwyo ac helpu staff Oriel Mission.

Gwybodaeth Cysylltu


 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Ffrindiau Oriel Mission, cysylltwch â:

Lucy Donald, Swyddog Addysg a Chyfrannu,learning@missiongallery.co.uk

 

Cysylltiad Ffrindiau | friends@missiongallery.co.uk

 

Cadeirydd | Angela Maddock

Is-Gadeirydd | Dr. Russ Harris