Ymuno â'n rhestr postio

 

Staff


Ymholiadau

info@missiongallery.co.uk

Amanda Roderick | Cyfarwyddwr
amanda@missiongallery.co.uk

Tim Stokes | Swyddog Addysg a Chyfrannu 
learning@missiongallery.co.uk

Rhian Wyn Stone | Goruchwyliwr Adwerthu
retail@missiongallery.co.uk

Karen Tobin | Cynorthwywr Arddangosfeydd 
exhibitions@missiongallery.co.uk

Paula Richards | Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddiaeth
admin@missiongallery.co.uk 

Megan Leigh | Education Assistant
education@missiongallery.co.uk 

Rachael Leahy | Cynorthwyydd Adwerthu (PT)
assistant@missiongallery.co.uk 

Megan Leigh | Cydlynydd Ymgyrch Celfyddydau i'r Teulu  (PT)
megan_familyartscampaign@missiongallery.co.uk 

Jonathan Powell | Gofal Adeilad a Chefnogaeth Technegol (PT)
info@missiongallery.co.uk 

Matthew Otten | Dylunio a Dogfennu  
info@missiongallery.co.uk 

Gwobr Jane Phillips | janephillipsaward@missiongallery.co.uk

Ffrindiau Oriel Mission | friends@missiongallery.co.uk

                       

Rhian Wyn Stone | Cyfieithu 

 
 

Cynorthwywyr Oriel (Gwirfoddol)


 

Sarah Abbott

Louise Helen Johnson

Sarah May-Saad

Carys Wyn Thurlow

 

 

 

 


 Bwrdd | board@missiongallery.co.uk

  

 

Bella Kerr | Cadeirydd


Cyfarwyddwr rhaglen Cwrs Sylfaen Celf a Dylunio yn UWTSD, Abertawe yw Bella Kerr, sydd wedi dysgu ar lefel isradd ar nifer o gyrsiau. Mae Bella yn ymarferwr brwd ers graddio, ei hymarfer yn croesi gwaith sefydlog, cyfansawdd graddfa bach, dylunio set a ffilm. Arddangoswyd amrywiaeth o gyd-destunau o ffilm mewn orielau mawr yn Llundain, i amgueddfeydd ac orielau rhanbarthol. Cyfleir gwaith diweddar mewn ffurf gwaith sefydlog ar raddfa fawr, prosiectau cyfrannol, ymchwil ysgrifenedig a print digidol a fideo. Cryfhaodd ei harddangosfa diweddar Keeper(s), ei pherthynas gydag Oriel Mission a dyfodd o ymweld yn rheolaidd, yn aml gyda myfyrwyr ac oherwydd iddi arddangos gyda’r oriel mewn arddangosfeydd grwp. Bydd Bella yn datblygu ei hymarfer fel curadur arddangosfa CIVIC yn Mission yn 2014.

 

 

 David White


Mae David White yn dod o Abertawe a mynychodd Ysgol Olchfa, Sgeti. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd yn 1992 gyda gradd yn Hanes ac fe gyflawnodd Radd yn y Gyfraith yn 1994. Arbenigwr ym Mhrawf Ewyllys Eiddo a gwaith Cleientiaid Preifat. Daeth yn gyfreithiwr yn 1998 ac ers hynny daeth yn Bartner mewn Ymarfer yn Abertawe cyn ymuno ag ymarfer lleol yng Nghaerdydd. Dychwelodd i Abertawe yn 2008 ac ymunodd ag ymarfer lleol lle mae nawr yn Gyfarwyddwr yn y cwmni ac yn arwain yr Adran Cleientiaid Preifat.


Keith Bayliss (Is-Gadeirydd)


Artist celf gweledol yw Keith Bayliss. Mae ganddo brofiad helaeth gweithio o fewn addysg ac yn y gymuned.Cyn Swyddog Celf y Gymuned Oriel Glynn Vivian, Abertawe a chyn hynny Hyfforddwr Technegol, yn gweithio o fewn Iechyd Meddyliol. Dyfeisiodd nifer o arddangosfeydd grŵp a deithiodd Ewrop gan greu cysylltiadau cyfnewidol rhwng artist ag oriel. Yn gysylltiedig gydag Oriel Mission ers 1977 ac hefyd yn Gadeirydd Gwobr Jane Phillips.

 

 

Steven Williams-Jones (Ysgrifennydd Cwmni)


Cyflawnodd Steven Williams-Jones Gradd Cyfraith ym Mhrifysgol Abertawe, gan hefyd gwario peth amser yn astudio ym Mhrifysgol Wyoming, USA. Ers graddio, mae wedi gweithio yn yswiriant preifat ac mae’n aelod cymwysedig o’r Athrofa Yswiriant Siartredig a gweithiwr proffesiynol Dysgu a Datblygu TAP, gyda’r Sefydliad Hyfforddi.

Ers 2002 mae Steven wedi gweithio i Yswiriant Admiral. Swydd amrywiol ydyw yn ei dynnu i swyddfeydd ar draws De Cymru. Mae’n cynnwys agweddau o hyfforddi a datblygu, rheolaeth pobl a recriwtio, adlyniad i gydymffurfiad corfforedig a phrosesau HR. Trwy ei waith a’i amser hamdden, mae Steven yn gefnogwr elusennau brwd.

Anna Lewis


Hyfforddodd Anna Lewis fel dylunwr gemwaith cyfoes yn Llundain. Yn wreiddiol o Abertawe dychwelodd i rhedeg ei stiwdio dylunio ac arddengys yn rhyngwladol dros y 12 blynedd diwethaf. Darlithia ffasiwn/tecstilau ar Gwrs Sylfaen Celf a Dylunio a Chwrs Dylunio Patrwm Arwyneb yn Metropolitan Abertawe a chydweithia gyda ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilm i hyrwyddo ei hymarfer. Mae gan Anna berthynas agos gydag Oriel Mission ers nifer o flynyddoedd, gan ddechrau fel gwirfoddolwr pan yn fyfyriwr. Arddangosid ei gwaith yn gyson yn yr oriel a chafodd arddangosfa unigol  yn 2006 gyda ‘Cathexis’, ei darn sefydledig graddfa fawr cyntaf.

 

Russ Harris


Mae Dr. Russ Harris yn feddyg ers 27 blynedd. Mae ganddo ddiddordeb yn dynoliaeth meddygol a mynychai tymhorau preswyl yn gyson gyda’r Ysbyty Rhydd Brenhinol. Yn rhan o ymchwil defnyddio dynoliaeth a dysgu myfyrwyr meddygol i ddefnyddio adnoddau celfyddol. Yn y gorffennol, ysgrifennodd erthyglau i gylchlythyr Ffrindiau Oriel Glynn Vivian, ac yn ddiweddar daeth yn Is-Gadeirydd. Mae Russ hefyd yn Is-Gadeirydd Ffrindiau Oriel Mission ac mae’n ei gynrychioli ar y Bwrdd.

 

Hamish Gane


Cyfarwyddwr rhaglennu BA (Hons) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yn Metropolitan Abertawe ac artist ffotograffiol, Yn y gorffennol gweithiodd fel dylunwr goleuo yn Llundain gyda cwmniau fel y Ballet Brenhinol a Teledu Sianel 4, cyn symud i Dde Cymru i astudio ac ymarfer celf. Gwirfoddolodd yn Oriel Mission pan yn fyfyriwr yn y 1990au hwyr ac mae wedi’i ymglymu i’r oriel ers hynny; fel artist arddangosedig gydag arddangosfa unigol Apron yn 2005, hyd at ei safle presennol fel Cadeirydd y Bwrdd.

 

Thomas Smith


Artist ffotograffig cain wedi ei selio yn Ne Cymru yw Thomas Smith. Yn wreiddiol o Orllewin Canolbarth Lloegr, symudodd i Abertawe yn 2008 i astudio ym Mhrifysgol Metrpoloitan Abertawe cynt. Graddiodd gyda BA mewn Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau. Yn ystod yr amser hyn ddaeth yn wirfoddolwr ac aelod brwdfrydig o staff Oriel Mission. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Swyddog Prosiect ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant – Metropolitan Abertawe. Ym Mhrosiect ACT (Technolegau Cyfarthrebu Uwch) ac MIW2 (Moving Image Wales2), wedi ei selio yn adran CIRIC yn y gyfadran Celf a Dylunio. Mae Tom hefyd yn y broses o ddechrau ei radd Ôl-radd yng nghelf gain ac yn cadw datblygu ei ymarfer fel artist cyd-destunol gan arddangos ei waith yn lleol a rhyngwladol.

Rhian Jones


 Tyfodd Rhian i fyny yng Nghymreictod Llangyfelach, gwnaeth ei chwrs Diploma yng Nghelf a Dylunio yn Athrofa Abertawe a’i gradd yng Nghelf Gain yn Poly North Staffs, Ar ôl astudio Cynhyrchiad Ffilm yn y Coleg Celf Frenhinol, mae wedi gweithio yng Ngweinyddiaeth y Celfyddydau a Rheolaeth. Yn 1994 dychwelodd i Abertawe i weithio ar y Flwyddyn Llenyddiaeth ac ers hynny mae Rhian wedi rheoli nifer o gyfundrefnau celf gan gynnwys tîm Celf Gymunedol i Ddinas a Sir Abertawe, Gŵyl Celfyddydau yn Abertawe a Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru. Roedd Rhian hefyd yn un o’r tîm allweddol yn sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru ac ysgrifennu Cynnig Dinas Diwylliant 2017 ar gyfer Bae Abertawe. Mae’n gadeirydd cynt i Fforwm Ymddiriedolaeth Celfyddydau Abertawe a Dawnsio Cymunedol Cymru.

 

 

 Wynne Jones


 Siaradwr Cymraeg yw Wynne Jones, wedi ei selio yn Hwlffordd, Llanelli ac yn gweithio fel Arolygwr Adeilad o fewn Dinas a Sir Abertawe. Mae ganddo BSc yn Nhechnoleg a Rheolaeth Adeiladol, yn ogystal â nifer o gymwysterau a thystysgrifau eraill yn Nhechnoleg, Rheolaeth ac Adeiladwaith Adeilad. Aelod o’r Chartered Institute of Building (MCIOB); Athrofa Rheolaeth Cyfleusterau; Cymdeithas Rheolaeth Prosiect ac Athrofa Clerk of Works (MICW).

 


Aelodau Bwrdd Newydd AGM Mehefin 2015: 

Isabel Griffin | Arts Administrator

Angela Maddock | Artist a Darlithiwr

Gail Wynter | Cyfreithiwr Cynt/ Cyllid a Gweinyddiaeth