Ymuno â'n rhestr postio

Gwirfoddoli yn Oriel Mission


Mae Oriel Mission yn edrych am wirfoddolwyr brwdfrydig sydd â diddordeb mewn dysgu a celf a chrefft gyfoes.


Rôl Gwirfoddolwr: Cynorthwyydd Oriel 

Mae gwirfoddolwyr Oriel Mission yn seiliedig ar y Ddesg flaen, ac yn bwynt cysylltiad cyntaf i ymwelwyr. Byddwch yn rhyngweithio gydag amrywiaeth helaeth o ymwelwyr gan ateb unrhyw gwestiynau ynglyn â’r arddangosfa/Lle Crefft, ynghyd â delio gyda gwerthu a chymryd manylion bwcio gweithdai. Mae gofyn i wirfoddolwyr hefyd helpu gydag admin, glanhau, gwyliadwriaeth arddangosfa a digwyddiadau (a fydd yn cynnwys gwaith bar) fel bo angen.

Ceir hyfforddiant ym mhob agwedd o fod ar Ddesg flaen oriel, ac unrhyw hyfforddiant arall fel bo angen.

Prif Dasgau: Person desg flaen (wrth ochr aelod o staff), yn delio gydag ymholiadau ymwelwyr, gwerthu, admin (fel bo angen). Byddwn hefyd efallai yn gofyn am gymorth ar bwyntiau diddordeb penodol; yn dibynnu ar beth ysgrifenwyd ar eich ffurflen ymgeisio.


Gofyniadau:

 • Diddordeb yng Nghelf a Chrefft
 • Deallusrwydd o nod ac hanes Oriel Mission
 • Gallu cymryd cyfarwyddiadau
 • Gallu gweithio’n annibynnol
 • Gallu gweithio’n effeithiol o fewn tim
 • Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol gydag amrywiaeth o ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr
 • Y gallu i gadw’n ddymunol a phroffesiynol trwy’r amser
 • Yn ymwybodol ac yn gallu rhannu gwybodaeth am arddangosfa/ Gwneuthurwr mewn Ffocws/ y lle […]/ Rhaglen addysg bresennol Oriel Mission
 • Sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol


Amser ac Ymrwymiad

I’w gytuno gyda pob gwirfoddolwr unigol. Oherwydd natur y lleoliad, rydym yn gofyn i wirfoddolwyr ymrwymo i naill ai hanner diwrnod (10.45yb – 2yp neu 2yp – 5.15yp) neu ddiwrnod llawn (10.45yb – 5.15yp) pob wythnos. Bydd hwn yn dibynnu ar eich argaeledd a’r cyfleoedd sydd ar gael gan Oriel Mission.*

* Os oes na ddim gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar amser ymgeisio, gwnawn ni adael chi wybod a chysylltu gyda chi pan ddaw cyfle ar gael.


Manteision

 • Golwg tu ôl i’r llen ar fel mae oriel celf a chrefft gweledol a chymhwysol yn gweithio
 • Profiad o wirfoddoli mewn oriel sefydledig â pharch, gyda lle arddangos, lle crefft, lle addysg, digwyddiadau, cyfleoedd preswyl a mwy
 • Datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth am gelf a chrefft gyfoes
 • Efallai fydd cyfleoedd hyfforddi ar gael

 

Oherwydd mae cyfleoedd gwirfoddoli yn brin, mae gwirfoddoli yn Oriel Mission yn boblogaidd. Ceir pob ymgeisiwr wahoddiad i fynychu’r oriel am gyfweliad byr, ac yn dibynnu ar argaeledd ac addasrwydd bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cymryd ymlaen.

Os hoffech ddod yn rhan o dim gwirfoddoli brwdfrydig Oriel Mission lawrlwythwch y Ffurflen Gais a Disgrifiad Gwirfoddoli isod, gan gyflawni’r ffurflen geisio a’i ddychwelyd i: Rhian Wyn Stone | retail@missiongallery.co.uk


Lawrlwytho Ffurflen Gais Gwirfoddoli

Lawrlwytho Disgrifiad Gwirfoddoli