Ymuno â'n rhestr postio

 

Craft at Mission Gallery

Mission Shop

Siop Mission

Glynn

Mission yn GlynnVivian

Pin

New Summer Stock

 

Mae Oriel Mission yn enwog am ei arbenigrwydd; yn dewis gwrthrychau crefft a dylunio gyfoes ar gyfer y casglwr sefydledig i’r prynwr cyntaf. Arddangosir y rhain o fewn amgylchedd celf; lle mae’r gorau o wneuthurwyr a dylunwyr cenedlaethol a rhyngwladol i’w darganfod.

 

Cyflwyna’r amgylchedd curadurol arddangosfa newidol o serameg gyfoes, gwydr, tecstil, gemwaith a dylunio gan wneuthurwyr a dylunwyr. Rhoddi arbenigrwydd wrth ochr gwaith newydd gan artistiaid a gwneuthurwyr ymddangosedig y DU.

 

Mae Oriel Mission ar linell flaen celfyddyd gymhwysol, crefft a dylunio, yn gyson yn darganfod a hybu gwaith arloesol sydd â bri. Yn ogystal â’r gwagle arddangos, mae’r Lle Crefft ag enw da cenedlaethol am arddangos gwaith artistiaid sefydledig, sydd â gwaith mewn amgueddfeydd a chasgliadau preifat ar draws y byd.

 

Jewellery

Gemwaith

Ceramics

Serameg

Textiles

Tecstilau

Norway

Gwydr

Design

Dylunio

Prints

Cyfrwng Cymysg

Serameg

Serameg

Gwydr

Gwydr

Gemwaith

Gemwaith

Tecstilau

Tecstilau

Dylunio

Dylunio

Cyfrwng Cymysg

Cyfrwng Cymysg

Llyfrau a Cylchgronnau

Llyfrau a Cylchgronnau

Ffyrdd i dalu

Ffyrdd i dalu